Contact Us

 • Mr. Han Yanjun

  13581871351

  010-65068181-216

  hanyanjun@chiconline.com.cn

  Urban View

 • Ms. Cai Xuesi

  18310644944

  010-65068181-212

  caixuesi@chiconline.com.cn

  New Look

 • Mr. Zhu Le

  13811606092

  010-65068181-211

  zhule@chiconline.com.cn

  Heritage

 • Ms. Li Zhenyu

  13810076068

  010-65068181-225

  lizhenyu@chiconline.com.cn

  CHIC - KIDZ

 • Ms. Yang Guang

  13811756379

  010-65068181-224

  yangguang@chiconline.com.cn

  Superior Factory

 • Mr. Liu Yun

  18611557801

  010-65068181-227

  liuyun@chiconline.com.cn

  Impulses Showroom

 • Mr. Li Jiefu

  13426493751

  010-65068181-215

  lijiefu@chiconline.com.cn

  CHIC - YOUNG BLOOD

 • Ms. Gao Xiaochen

  13811808271

  010-65068181-2222

  gaoxiaochen@chiconline.com.cn

  Secret Stars

 • Ms. Li Nan

  18511650830

  010-65068181-220

  linan@chiconline.com.cn

  Bags & Shoes

 • Ms. Han Siyue

  15810670790

  010-65068181-218

  hansiyue@chiconline.com.cn

  Future Link

 • Ms. Guo Xiaomeng

  13810739709

  +86-01065054123

  guoxiaomeng@cwtc.com

  Fashion Journey

 • Jia Peihong

  13820661061

  +86-01065358423

  jiapeihong@cwtc.com

  Fashion Journey

 • Contact Us

 • Mr. Han Yanjun

  13581871351

  010-65068181-216

  hanyanjun@chiconline.com.cn

  Urban View

 • Ms. Cai Xuesi

  18310644944

  010-65068181-212

  caixuesi@chiconline.com.cn

  New Look

 • Mr. Zhu Le

  13811606092

  010-65068181-211

  zhule@chiconline.com.cn

  Heritage

 • Ms. Li Zhenyu

  13810076068

  010-65068181-225

  lizhenyu@chiconline.com.cn

  CHIC - KIDZ

 • Ms. Yang Guang

  13811756379

  010-65068181-224

  yangguang@chiconline.com.cn

  Superior Factory

 • Mr. Liu Yun

  18611557801

  010-65068181-227

  liuyun@chiconline.com.cn

  Impulses Showroom

 • Mr. Li Jiefu

  13426493751

  010-65068181-215

  lijiefu@chiconline.com.cn

  CHIC - YOUNG BLOOD

 • Ms. Gao Xiaochen

  13811808271

  010-65068181-2222

  gaoxiaochen@chiconline.com.cn

  Secret Stars

 • Ms. Li Nan

  18511650830

  010-65068181-220

  linan@chiconline.com.cn

  Bags & Shoes

 • Ms. Han Siyue

  15810670790

  010-65068181-218

  hansiyue@chiconline.com.cn

  Future Link

 • Ms. Guo Xiaomeng

  13810739709

  +86-01065054123

  guoxiaomeng@cwtc.com

  Fashion Journey

 • Jia Peihong

  13820661061

  +86-01065358423

  jiapeihong@cwtc.com

  Fashion Journey