Contact Us

Domestic Exhibitors

 • Mr. Han Yanjun

  13581871351

  010-65068181-216

  hanyanjun@chiconline.com.cn

  Urban View

 • Ms. Cai Xuesi

  18310644944

  010-65068181-212

  caixuesi@chiconline.com.cn

  New Look

 • Mr. Zhu Le

  13811606092

  010-65068181-211

  zhule@chiconline.com.cn

  Heritage

 • Ms. Li Zhenyu

  13810076068

  010-65068181-225

  lizhenyu@chiconline.com.cn

  CHIC - KIDZ

 • Ms. Yang Guang

  13811756379

  010-65068181-224

  yangguang@chiconline.com.cn

  Superior Factory

 • Mr. Liu Yun

  18611557801

  010-65068181-227

  liuyun@chiconline.com.cn

  Impulses Showroom

 • Mr. Li Jiefu

  13426493751

  010-65068181-215

  lijiefu@chiconline.com.cn

  CHIC - YOUNG BLOOD

 • Ms. Gao Xiaochen

  13811808271

  010-65068181-2222

  gaoxiaochen@chiconline.com.cn

  Secret Stars

 • Ms. Li Nan

  18511650830

  010-65068181-220

  linan@chiconline.com.cn

  Bags & Shoes

 • Ms. Han Siyue

  15810670790

  010-65068181-218

  hansiyue@chiconline.com.cn

  Future Link

Overseas Exhibitors

 • Ms. Guo Xiaomeng

  13810739709

  +86-01065054123

  guoxiaomeng@cwtc.com

  Fashion Journey

 • Jia Peihong

  13820661061

  +86-01065358423

  jiapeihong@cwtc.com

  Fashion Journey

Domestic Visitors

 • Mr. Zhang Yimeng

  010-65068181-107

  zhangyimeng@chiconline.com.cn

  Group Visitors

 • Ms. Liu Zhen

  010-65068181-102

  liuzhen@chiconline.com.cn

  VIP Buyers

 • Ms. Han Shanshan

  010-65068181-208

  hanshanshan@chiconline.com.cn

  Business and Trading Activities

 • Mr. Li Fujun

  010-65068181-106

  lifujun@chiconline.com.cn

  Business and Trading Activities

 • Mr. Zhu He

  010-65068181-105

  zhuhe@chiconline.com.cn

  APP Technical Support

Activities

 • Mr. Zeng Lingling

  13911195406

  010-65068181-209

  zenglingling@chiconline.com.cn

  Domestic

 • Ms. Zhang Li

  13910060307

  +86-01065050204

  zhangli@cwtc.com

  Overseas

Media Contacts

Ms. Guo Cui

010-65068181-228

guocui@chiconline.com.cn

Domestic Media

Business Cooperation

Ms.Li Ruoqi

010-65068181-203

liruoqi@chiconline.com.cn

Bussiness Cooperation